Όροι και Προϋποθέσεις

Η  εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ- ORLOFF AE (με έδρα Μάρνη 11, Aθήνα 10433, με ΑΦΜ 095738298, τηλ. 2105226152, [email protected], συλλέγει τόσο από τα Υποκαταστήματα της, όσο και από το site www.orloffdayspa.gr,  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται μόνο κατόπιν  ρητής συναίνεσης σας και όπως αυτή έχει αποκτηθεί με βάση τον νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων, τα ΠΔ 207/1998 ΚΑΙ 79/2000, το άρθρο 8 του ν 2819/200 και τον ν 3471/2006 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις εκδοθείσες οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ, όσο και τις διατάξεις του  Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία και διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

H ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ- ORLOFF AE διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποκτήσει με την συναίνεση σας για λόγους επικοινωνίας, προώθησης πωλήσεων, στατιστικούς  και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον, και καταβάλλει  σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια τους και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη την καταστροφή αλλά και την προσβασιμότητά τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Η ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ- ORLOFF AE δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς τη  πρότερη σχετική ενημέρωση σας, εκτός αν αναγκαστεί να το πράξει αυτό από τον νόμο, τις αρχές  ή με δικαστική απόφαση.

Η ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ- ORLOFF AE , διατηρεί τα στοιχεία σας για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι δυνατή η  ενημέρωση σας για προωθητικές ενέργειες, προσφορές και εκπτώσεις, η επεξεργασία  αιτημάτων σας, η αποστολή news letters και διαφημιστικού υλικού. Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα:

1. να αποσύρετε την συγκατάθεση που μας έχετε παρέχει, ελεύθερα και οποτεδήποτε, η να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών

2. να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς , να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες ή λάθος στοιχεία στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους

3. να αιτηθείτε να λάβετε όσα δεδομένα σας αφορούν σε μορφή χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη, ή και την μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ- ORLOFF AE σας ενημερώνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στο [email protected]  ή στο 2105226152 σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας αναφορικά με τα δεδομένα  σας προσωπικού χαρακτήρα που με την συναίνεσή σας διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε.

Ενημερώθηκα για την πολιτική της ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ- ORLOFF AE αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.